Onduidelijkheid rond wonen in eigen streek weggewerkt

Onduidelijkheid rond wonen in eigen streek weggewerkt

Het Vlaams parlement heeft woensdag het voorstel van decreet goedgekeurd dat het Grond- en Pandendecreet bijstuurt. Het voorstel is onder meer bedoeld om de onduidelijkheid rond het principe van 'wonen in eigen streek' weg te werken.