Waterfactuur fors gestegen sinds 2006

Waterfactuur fors gestegen sinds 2006

Een gemiddeld Vlaams gezin had in 2011 een waterfactuur van 337,06 euro. Dat is de helft meer dan in 2006. De stijging is het gevolg van een verdubbeling van de saneringsbijdragen die de gezinnen betalen.