Naar een energiezuinige woning in vier stappen

Naar een energiezuinige woning in vier stappen

In 2010 werd de website renovatie2020 opgericht om de Vlaamse bouwer te helpen de energieprestaties van zijn woning op te krikken. Met alle veranderingen omtrent premies voor energiebesparende maatregelen, is het beschikbaar stellen van recente informatie van cruciaal belang.