4 tips om een goede plaatsbeschrijving op te stellen

4 tips om een goede plaatsbeschrijving op te stellen

Zorg voor een omstandige plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huur. doe je dat niet, dan kun je bij een latere discussie niet bewijzen in welkde staat de huurder het gehuurde goed ontving en welke beschadigingen en vernielingen hij veroorzaakte.