Mechelen verdubbelt premies inbraakbeveiliging

Mechelen verdubbelt premies inbraakbeveiliging

De stad Mechelen gaf het voorbije jaar voor 30.000 euro premies uit voor inbraakbeveiliging. Dat is dubbel zoveel als in 2008. Ook het aantal uitgekeerde premies steeg van 79 naar 132. Dat maakt schepen van Preventie Ali Salmi vrijdag bekend.

Hoe kan je je huis beveiligen?

Hoe kan je je huis beveiligen?

Een inbraak betekent niet alleen een aanslag op je materiële bezittingen, maar vooral een ongewenst binnendringen in je privéleven. Gelukkig zijn er verschillende manieren om je huis te beveiligen: een overzicht in 6 stappen.

Fiscale aftrek en premies voor inbraakbeveiliging

Fiscale aftrek en premies voor inbraakbeveiliging

Voor inbraakbeveiliging kan voortaan genieten van een belastingvermindering die gelijk is aan 50 % van de werkelijk betaalde uitgaven, met een plafond dat bepaald is op 170 euro per aanslagjaar.

Goed verzekerd zijn tegen inbraak is een must

Goed verzekerd zijn tegen inbraak is een must

De optie "diefstal" vult de verzekering "globale woning" aan. Bovendien is er naast het verzekerde goed (de eigenlijke woning) ook nog de verzekerde inboedel (de inhoud van je woning).

Aandachtspunten bij een alarminstallatie

Aandachtspunten bij een alarminstallatie

Bij de installatie van een alarminstallatie zijn er drie aandachtspunten: het materiaal en de installatie, de politie en de contactpersonen (of externe beheerder).

Mechanische maatregelen tegen inbraak

Mechanische maatregelen tegen inbraak

Alle gevelopeningen, zo worden deuren en vensters genoemd in het jargon, zijn zwakkere punten in de gevel. Het is op die plaatsen dat de inbreker zich concentreert.

Dagelijkse maatregelen tegen inbraak

Dagelijkse maatregelen tegen inbraak

Goede gewoonten zijn zeer belangrijk voor de beveiliging van een huis. Leg de sleutel niet onder de mat, doe de ramen en de deuren altijd op slot...

Vraag advies aan een preventieadviseur

Vraag advies aan een preventieadviseur

De kans op inbraak is voor elke woning verschillend. De preventieadviseur kan het inbraakrisico inschatten en zal ook aangeven welke maatregelen aangewezen zijn om dat risico aanzienlijk te verminderen.

Inbraakwering en inbraakvertraging

Inbraakwering en inbraakvertraging

Volgens de statistieken van de Federale Politie zijn er in België jaarlijks ongeveer 80 000 inbraken en pogingen tot inbraak: dit is één inbraak(poging) om de 6,5 minuten.