Geen reden tot paniek voor huiseigenaars

Geen reden tot paniek voor huiseigenaars

De overheveling van de fiscale aftrekbaarheid voor woonkredieten naar de gewesten, doet heel wat vragen rijzen. Toch is er niet meteen een reden tot paniek, want niet enkel de bevoegdheid, maar ook de middelen worden overgeheveld.