Hieraan moet een veilige garagepoort voldoen

Hieraan moet een veilige garagepoort voldoen

Tegenwoordig moeten alle garagepoorten van een zogenaamd CE-label voorzien zijn, een garantie dat de poort conform alle normen op vlak van veiligheid is uitgevoerd.