Voordeel van de hernieuwbare energiebron biomassa

Voordeel van de hernieuwbare energiebron biomassa

Ook uit biomassa wordt energie gewonnen. Het voordeel daarvan, is dat biomassa in alle stadia van het proces haar nut bewijst. Bovendien zijn de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk.