Biobrandstof versus zonne-energie

Biobrandstof versus zonne-energie

Biobrandstoffen werden jaren geleden al op de politieke agenda gezet. Ze zijn echter niet allemaal zonder indirecte impact op de fragiele socio-economische en ecologische evenwichten op onze planeet.