"Sneller investeren in sociale woningbouw in Brussel"

"Sneller investeren in sociale woningbouw in Brussel"

De nieuwe beheersovereenkomst tussen het Brussels Gewest en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) moet de investeringen in sociale woningbouw versnellen. Bovendien moet Brussel uitgroeien tot de Europese hoofdstad van de duurzame ontwikkeling.