Dialoog tussen oud en nieuw

Dialoog tussen oud en nieuw

De opdrachtgever wilde thuis kunnen werken om op die manier de steeds maar langer wordende files te vermijden.