Tien tips om kostenoptimaal te bouwen en verbouwen

28/02/15 om 09:20 - Bijgewerkt om 00:40

Op de eerste dag van dé bouwbeurs van België geeft Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, enkele praktische tips voor kandidaat-bouwers.

Tien tips om kostenoptimaal te bouwen en verbouwen

© iStock

  • Schenk prioritair aandacht aan de bouwschil. Maak in eerste instantie werk van een goede thermische isolatie in daken, muren en vloeren. Voorkom koudebruggen. Zorg voor een goede luchtdichtheid. Nog in de loop van de ruwbouwfase kan u de luchtdichtheid laten controleren via een blowerdoortest. Dan kan de aannemer tussentijds corrigeren indien nodig. Ingrepen in de bouwschil zijn trouwens relatief goedkoop. Het terugverdieneffect is ook bij lagere energieprijzen gegarandeerd. Die zijn wellicht een tijdelijk fenomeen. Op lange termijn zullen de energieprijzen opnieuw toenemen.
  • Als u op die manier het energieverbruik tot een minimum hebt kunnen beperken, denk er dan aan om dit verbruik zoveel mogelijk met duurzame energiebronnen te dekken. Nieuwe woningen moeten trouwens sedert vorig jaar een minimaal aandeel aan hernieuwbare energie opwekken. Denk ook aan het gebruik van reststromen, zoals aan warmteterugwinning van ventilatielucht.
  • Enkel de energiebehoefte die na stap 1 en 2 nog overblijft, mag u nog invullen op conventionele manier, bijvoorbeeld met fossiele brandstoffen. De toestellen moeten dan wel een maximaal rendement hebben. Laat daarvoor condensatieketels installeren. Hoe energiezuiniger de woning wordt, hoe belangrijker de impact van sanitair warm water. Kies ook hier voor energiezuinige toestellen.
  • Al deze elementen kan u doorgaans zelf niet beoordelen. Maar het is wel belangrijk ze af te toetsen met uw architect of energiedeskundige en te vragen om het ontwerp in die zin te analyseren en desgevallend te laten herbekijken.
  • Sluit warmtepompen niet uit. Kijk naar hun rendement, uitgedrukt in COP- en SPF-waarden. De SPF houdt rekening met de variabele temperatuur van de warmtebron in zomer en winter. De COP doet dat niet. Warmtepompen zijn best te combineren met verwarming op lage temperatuur, zoals vloerverwarming, en met verwarming met kleine vermogens.
  • Bekijk goed de oriëntatie van de kamers. Ga na welke vertrekken meer warmte nodig hebben en welke minder. Schik ze in functie van de zonnewarmte. Ook deze oefening zal doorgaans tot weinig meerkosten leiden en toch een maximaal positief effect hebben. Maak een doordachte afweging tussen het gebruik van zonnewarmte in de winter en de voorkoming van oververhitting in de zomer. Actieve koeling vereist een hoge energiekost.
  • Schenk ook voldoende aandacht aan de compactheid van het gebouw. Uitsprongen verhogen het volume van de woning en het aantal bouwknopen. Een compacte woning zal sneller aan de lagere energie-eisen voldoen.
  • Pak de renovatie van uw woning op een doordachte manier aan. Vermijd 'oplapwerk' met ingrepen die los van elkaar staan. Het steunbeleid van de Vlaamse overheid gaat in de toekomst ook meer focussen op een totaalaanpak. Werk desnoods in fasen maar laat dan op voorhand een plan opmaken. Zo kan u dubbele kosten vermijden. Stel dat u bij voorbeeld in een eerste stap het dak wil renoveren en in een tweede stap de gevel. Zorg dan reeds bij de dakrenovatie voor een uitsprong zodat later de gevelisolatie mooi kan aansluiten.
  • Er bestaan nog altijd premies. De renovatiepremie wordt in 2015 omgevormd tot een belastingvermindering. Houd daarvoor uw facturen bij. Dakisolatie is dit jaar nog altijd voor 30% fiscaal aftrekbaar. Ook de premies van de distributienetbeheerders zijn in 2015 grotendeels ongewijzigd gebleven. Maak er nu nog gebruik van. In 2016 zullen ze veranderen.
  • Vergeet evenmin de verzekering gewaarborgd wonen. Die is gratis. De Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie. Meer en meer bouwers en verbouwers vragen ernaar. Het aantal aanvragen is in 2014 toegenomen tot 13.643. De meeste banken wijzen hun klanten erop. Indien niet, vraag ernaar.

(RDM)

Lees meer over:

Postcode

Onze partners