'Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld'

12/09/16 om 11:13 - Bijgewerkt om 11:12

Bron: Belga

Deze maand beginnen de voorbereidende werken in de havengeul van Nieuwpoort voor de bouw van een gloednieuwe stormkering. Dat druist echter in tegen een studie van het Waterbouwkundig Labo op bestelling van de Maritieme Dienst Kust. Ook professor Georges Allaert, emeritus-professor Ruimtelijk Planning (UGent), is de plannen niet gunstig gezind. "Weggesmeten geld", vindt Allaert. Vlaanderen zet echter door op basis van een tweede studie.

'Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld'

BELGA PHOTO ERIC LALMAND © BELGA

In de havengeul wil Vlaanderen werk maken van een stormvloedkering die de haven en het hinterland moet beschermen tegen een duizendjarige storm. Tegen eind dit jaar zou er al een aannemer aangesteld worden. Nochtans leert een studie van het Waterbouwkundig Labo dat een kering niet gunstig was. Enerzijds zou de stroming te groot worden waardoor zeilschepen het moeilijk zouden krijgen om binnen te varen. Anderzijds kunnen er ook opstoppingen ontstaan, zeker omdat verwacht wordt dat de beroeps- en recreatievaart in Nieuwpoort verder zal toenemen.

"De jachthaven van Nieuwpoort kan zijn aantrekkelijkheid verliezen indien de aanwezigheid van de stormvloedkering de toegankelijkheid van de haven onmogelijk maakt op sommige momenten van het getij. Men kan zich ook afvragen hoe verantwoord het is de toegang tot de haven vanuit zee te blokkeren gedurende bepaalde momenten van het getij, bijvoorbeeld bij dreigend noodweer", luidt de studie. Reddingsdiensten kunnen namelijk geblokkeerd raken achter de kering.

"Terwijl het Waterbouwkundig Laboratorium gebruik maakt van vrij ruwe cijfers, en bijvoorbeeld maar een ééndimensionaal stromingsmodel, heeft een gespecialiseerd bureau meer complexe modellen gebruikt en bijvoorbeeld onderzoek ter plaatse gedaan met een proefopstelling. Er is dus zeker en vast rekening gehouden met de insteek van het Waterbouwkundig Laboratorium, maar die eerste resultaten moesten natuurlijk nog verder verfijnd worden. Uit het verdere onderzoek is gebleken dat de doorvaartbreedte toch 38 meter kan zijn, wat 3 meter breder is dan de minimale breedte die het Waterbouwkundig Laboratorium al naar voor had geschoven", meent het kabinet van Vlaams minister van Infrastructuur Ben Weyts (N-VA).

Toegevoegde waarde

Het kabinet meent dat er overleg is geweest met de jachthaven, maar die ontkent dat. Professor Allaert is ook niet bepaald onder de indruk van de proefopstelling die bestaat uit een paar palen. "Er wordt gezegd dat de studie van het Waterbouwkundig Labo te theoretisch is, maar dat klopt niet", aldus professor Allaert. "Bovendien moet je altijd zoeken naar toegevoegde waarde. Deze muur heeft die niet, integendeel."

De professor stelt een strekdam voor. "Een muur is een te defensief project. Je moeten winnen op zee, en vooral de natuur laten bouwen, zoals Nederland nu duidelijk heeft ingezien: verduining in combinatie met verhoging zandbanken. Met een strekdam krijg je zandophoping voor de strekdam en erachter, op het strand van Middelkerke waar er nu constant moet opgespoten worden. Een strekdam biedt ook toegevoegde waarde. Je kan zaken meekoppelen: ecologisch, economisch, recreatief. Zelfs een uitbreiding van de jachthaven is er mogelijk. Dit dossier is symbolisch. Er is een gebrek aan een totaalvisie voor de hele kust op lange termijn, zowel zeewaarts als landinwaarts."

Alternatief

Bovendien verwacht de professor dat de kering zal verzanden, met hoge baggerkosten als gevolg. Dat is nu al het geval, iets verderop aan de Kromme Hoek. Ook financieel is een strekdam volgens hem beter. "Een strekdam hoeft niet veel duurder te zijn dan de kering, maar je kan er wel toegevoegde waarde aan koppelen", aldus Allaert. De kering zou 50 miljoen euro gaan kosten.

De diensten van Weyts weerleggen dat een strekdam beter is. "Het alternatief van een strekdam in Nieuwpoort is jaren geleden al onderzocht en verworpen. Een strekdam zal immers niet beletten dat de erg laag geleden kades overstromen bij stormweer. Alleen de afsluiting van de haveningang, met een stormkering, kan echt voorkomen dat het water te hoog stijgt en dat de kades in de havenkom overlopen." (Belga)

Postcode

Onze partners