Nieuwe editie 'Beter Bouwen & Verbouwen' vanaf nu in de winkel

27/11/14 om 10:54 - Bijgewerkt om 11:06

Het einde van het jaar is in zicht en de redactie van 'Beter Bouwen & Verbouwen' levert het laatste nummer van het jaar af. In zijn edito maakt hoofdredacteur Eric Cloes de vergelijking tussen de Eerste Wereldoorlog, waarbij de Belgen één front vormden, en de huidige situatie met de verwarrende toekomst van de regelgeving rond bouwen en verbouwen.

VREEMDE OORLOG

Nieuwe editie 'Beter Bouwen & Verbouwen' vanaf nu in de winkel

1914: de Belgen staan als één volk achter hun koning-ridder. 2014: de tijden zijn (drastisch) veranderd... Ongeduldig om hun nieuwe bevoegdheden uit te oefenen, trekken de troepen van de gewestelijke regeringen belast met huisvesting en energie in de grootste wanorde ten strijde. Oordeel zelf.

De Vlaamse soldaten - zoals steeds in de vuurlinie - zetten zich schrap en willen koste wat het kost de eersten aan het front zijn. Maar met welk doel? De beleidsverklaringen volgen elkaar in een duizelingwekkend tempo op. Na een eerste aankondiging over het invoeren van EPB-eisen voor renovatiewerken vanaf 1 januari eerstkomend, schrapt de Vlaamse regering plots de renovatiepremies om ze vanaf 1 november te vervangen door een systeem van fiscale aftrek (enkele maanden later werd die overgang al uitgesteld naar 30 november). En om de vijand het genadeschot toe te dienen, wordt de woonbonus in Vlaanderen tegen eind dit jaar zonder vorm van proces geliquideerd. Gevolg: banken worden overspoeld door aanvragen voor hypothecaire leningen en notarissen verdrinken in aktes en verkoopovereenkomsten. Eén ding staat vast. Men zal voor het einde van het jaar niet iedereen tevreden kunnen stellen. Dat er onschuldige slachtoffers gaan vallen, is slechts een understatement.

Op het Brussels front blijven de troepen op hun stellingen. De nieuwe minister voor Energie en Huisvesting heeft reeds laten weten dat, ondanks herhaaldelijk aandringen van de sector, er geen sprake is dat de passiefeisen voor 2015 in Brussel worden herzien. Geen woord evenwel over de voorwaarden voor de renovatie van het gigantische patrimonium van de hoofdstad. Als er niets verandert, lijkt Brussel binnenkort op een gebombardeerde stad waar slechts enkele monumenten ter eer en glorie van de passiefstandaard nog overeind staan. Wat de woonbonus betreft, dat is voer voor 2017...

Goed verschanst in hun loopgraven hebben de Waalse legers besloten op kousenvoeten toe te slaan. Ondervraagd over de toekomst van de EPB en meer bepaald over de eisen bij renovatie, kondigde de minister belast met energie en huisvesting reeds aan dat beslissingen niet van zijn ministerie zullen komen (sic), maar van de sector waarmee hij rond de tafel zit om de energiestrategie van Wallonië uit te stippelen. En, vrienden lobbyisten, weest paraat! U hebt nog tot eind maart om uw plannen te smeden en uit te voeren. Want ook hier zou de woonbonus wel eens kunnen sneuvelen. Ter compensatie zou de onroerende voorheffing geschrapt, of toch ten minste verlaagd worden.

Daar gaat de eenheid van onze troepen. Eén ding is alvast zeker, binnen honderd jaar zal de bravoure van de strijders van oktober 2014 slechts door weinigen herdacht worden.

Helaas, Sire, uw troepen zijn het noorden kwijt!

Eric Cloes

Postcode

Onze partners