Eric Cloes
Eric Cloes
Eric Cloes is hoofdredacteur van Ik ga Bouwen.
Opinie

26/02/17 om 08:30 - Bijgewerkt op 25/02/17 om 15:07

De nieuwe uitdaging van hernieuwbare energie

Ons land is vastbesloten om de Europese Richtlijn te halen die de lidstaten oplegt om ten minste 20% van hun energie te halen uit hernieuwbare bronnen en investeerde daarom zwaar in het aanmoedigen van de installatie van zonnepanelen en windmolens.

De nieuwe uitdaging van hernieuwbare energie

© Thinkstock

Met een project rond een 'energie-eiland' in de Noordzee start België zijn tweede fase rond de ontwikkeling van hernieuwbare energie: de opslag van de elektriciteit. Deze opslagtechniek in het water bestaat erin om grote hoeveelheden water uit een reservoir op te pompen bij een teveel aan elektriciteitsproductie door de windmolens in zee, en deze beweging om te keren en het reservoir gratis te vullen aan de hand van hydro-elektrische turbines wanneer de vraag naar elektriciteit stijgt. Het biedt dus het voordeel elektriciteit te kunnen opslaan voor onbepaalde duur.

Delen

Ongeacht wat brompotten zeggen, we leven in een boeiende tijd van grote omwentelingen. Nu moet enkel onze mentaliteit nog meewillen.

De 'smart grid' is een andere ontwikkelingspiste. Het gaat hier om het verbinden van zoveel mogelijk productie- en consumptiepunten op een manier dat het evenwicht tussen vraag en aanbod op elk moment kan worden bereikt. Zo zullen thuis uw vaatwasser, wasmachine, droogkast en boiler bijvoorbeeld vanaf dan automatisch in gang worden gezet als er 's nachts veel wind is, of overdag veel zon is.

Naast deze hoger genoemde technologieën wordt ook de opslag van energie in batterijen een realiteit. Batterijen van aangepaste omvang zullen kunnen worden verbonden met windmolens of zonnepanelen. Het zal binnen een redelijk korte termijn zelfs mogelijk zijn om thuis over batterijen te beschikken waarin men gedurende enkele dagen zelfgeproduceerde elektriciteit kan opslaan. Hierdoor zal de energieonafhankelijkheid van onze woningen toenemen.

Ongeacht wat brompotten zeggen, we leven in een boeiende tijd van grote omwentelingen. Nu moet enkel onze mentaliteit nog meewillen.

Postcode

Onze partners