'De controle op schijnzelfstandigheid is nog steeds een probleem in de bouwsector'

06/05/16 om 14:02 - Bijgewerkt om 14:00

Bron: Belga

Een aantal maatregelen van het Plan voor Eerlijke Concurrentie voor de Bouw (PEC) is reeds uitgevoerd, andere zijn in uitvoering.

'De controle op schijnzelfstandigheid is nog steeds een probleem in de bouwsector'

De bouwsector vreest dat er de volgende jaren 40.000 mensen hun werk zullen verliezen, als de regering niet dringend maatregelen neemt. Ze moet in de eerste plaats komaf maken met de sociale dumping van goedkope buitenlandse bouwvakkers die hier komen werken. De bouwsector is bijzonder hard getroffen door de crisis, al meer dan 12.000 Belgische bouwvakkers zijn het voorbije anderhalf jaar hun job kwijtgeraakt. © BELGA

Dit bericht deelde staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer mee als reactie op de oproep van het ACV vrijdag in Gazet Van Antwerpen aan hem om achterpoortjes te sluiten waarlangs nu jaarlijks duizenden Belgische bouwvakkers hun job verliezen. Het probleem voor de staatssecretaris is evenwel de controle op schijnzelfstandigheid en het correct betalen van de sociale lasten. Als er geen Europese databank komt, wil De Backer bilaterale akkoorden sluiten.

Wat het PEC betreft, wijst De Backer erop dat onder meer de drempel voor de aanwezigheidsregistratie sinds 1 maart is verlaagd tot werven van 500.000 euro, het BTW-nummer voor vennootschappen uit de EU in Limosa vermeld wordt, het meldpunt voor eerlijke concurrentie actief is en deze maand uitgebreid wordt met een knop 'organisaties', en de uitvoeringskb's voor de nieuwe wet overheidsopdrachten verder uitgewerkt wordt - voor het weren van ongeoorloofd lage prijzen en het beperken van de erkenning van onderaannemers en het aantal aannemers per specialisme in de keten.

Momenteel wordt gewerkt aan de informatietabel met loonkostgegevens van de tien lidstaten die het grootst aantal gedetacheerde werknemers uitzenden naar België. Ook de optimalisatie van Limosa is in uitvoering, meldt Philippe De Backer nog. Ook minister van Werk Kris Peeters onderzoekt een aantal actiepunten, zoals de invoering van de Construbadge.

Schijnzelfstandigen

Maar het probleem is volgens Philippe De Backer de controle op de schijnzelfstandigheid en het correct betalen van de sociale lasten. Daarvoor dient een Europese databank worden opgericht zodat de verschillende lidstaten kunnen nagaan of alles correct verloopt. Als dat niet lukt, dient er volgens hem bilateraal gewerkt te worden. Hij verwijst naar de overeenkomst die zijn voorganger in Benelux-verband heeft gesloten. Hij wil dat uitbreiden naar Frankrijk en Duitsland en plant nog bezoeken aan Bulgarije en Roemenië, waar hij contacten zal hebben zowel met ministers als met de administratie om afspraken te maken over het naleven van de regels.

Het voorstel van ACV dat de sociale bijdragen van gedetacheerde werknemers in België zouden worden geïnd en aan het land van oorsprong van de werknemers zou worden doorgestort, ziet staatssecretaris De Backer niet zitten. Dat zou leiden tot een "gigantisch administratieve rompslomp" door de verschillende regelgeving in de verschillende EU-lidstaten. Ook bevoegd Europees commissaris Marianne Thyssen houdt vast aan het innen van de sociale bijdragen door het land van herkomst.

Lees meer over:

Postcode

Onze partners