Broze maar geen duurzame groei in bouwsector

14/06/16 om 13:15 - Bijgewerkt om 13:14

Bron: Belga

Boven het jaarverslag over het jaar 2015 van de Confederatie Bouw dat dinsdag in Brussel is voorgesteld prijkt de titel "Broze groei voor de bouw". Op korte termijn bekeken gaat het dus niet slecht voor de sector, maar op lange termijn oogt het plaatje minder rooskleurig: de groei is (nog) niet duurzaam.

Broze maar geen duurzame groei in bouwsector

© Getty Images/iStockphoto

De bouwsector is er in geslaagd om in 2015 te groeien in een context die sinds de financiële crisis van enkele jaren gleden, vrij moeilijk is gebleven. "De vraag lijkt de veerkracht te missen die nodig is voor een gulle en duurzame groei", heet het in het jaarverslag.

Klimatologische bonus

Met een groei van 2,1 procent heeft de bouw eigenlijk beter gepresteerd dan het gemiddelde van de economie. Er moet wel aangestipt worden dat de weersomstandigheden bij de overgang van 2015 en 2016 zeer mild waren. De Confederatie spreekt in dat verband van een "klimatologische bonus". Maar terwijl de orderboekjes in 2015 nog constant gevuld waren, constateert de Confederatie voor de sector in zijn geheel "een zekere stagnering" sinds begin 2016. Duurzame groei zit er dus niet in.

"Bij de nieuwe woongebouwen is er een terugval na twee jaar groei", meldt het jaarverslag. Voor een snelle groei van de vraag stijgt het beschikbare inkomen van de gezinnen onvoldoende en de werkloosheid daalt maar heel licht. De lage tarieven voor hypothecaire leningen zijn een goede zaak, maar ze dynamiseren niet bepaald de vraag. Bij de nieuwe niet-woongebouwen is er sprake van een herstel na twee jaren van terugval, onder meer dank zij het programma voor nieuwe scholenbouw, de zogeheten "Scholen van Morgen".

Onzekere vooruitzichten

Ook voor 2016 wordt er groeipotentieel in deze sector verwacht, al hangt veel af van de evolutie van onze economie en de eruit volgende bedrijfsinvesteringen. Renovatie van gebouwen blijkt het segment met de sterkste groeivooruitzichten (van 1,5 tot 2 procent voor dit jaar). De vooruitzichten in de sector van de burgerlijke bouwkunde zijn vrij onzeker, maar een gunstig effect kan komen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (hoewel heel wat lokale besturen onder druk staan om te besparen), het Waalse "insfrastructuurplan" en het Brusselse "tunnelplan".

De achilleshiel van de bouwsector is de krimp van de werkgelegenheid. Terwijl de activiteiten met 2 procent toenamen, is het aantal werknemers ook weer gedaald met 2 procent in het jaar 2015. En ook met een groeiverwachting van 1 procent voor 2016 zal de werkgelegenheid blijven dalen, zo verwacht de Confederatie in haar Jaarverslag 2015. Het aantal faillissementen is in 2015 gedaald, maar het aantal is toch weer opgelopen in de eerste maanden van 2016. (Belga/EK)

Postcode

Onze partners