'Bouwonderwijs moet nog meer aansluiten op arbeidsmarkt'

28/08/14 om 14:21 - Bijgewerkt om 14:21

Bron: Ik Ga Bouwen

Op 1 september luiden de schoolbellen opnieuw overal te lande. 450.000 jongeren trekken dan richting het Nederlandstalige secundair onderwijs, waarvan 3% in de tweede of derde graad van het bouwonderwijs zit. De Bouwunie wil het aantal en de kwaliteit van de afgestudeerden omhoog krikken.

'Bouwonderwijs moet nog meer aansluiten op arbeidsmarkt'

© iStock

Op 1 september luiden de schoolbellen opnieuw overal te lande. 450.000 jongeren trekken dan richting het Nederlandstalige secundair onderwijs, waarvan 3% in de tweede of derde graad van het bouwonderwijs zit. De Bouwunie wil het aantal en de kwaliteit van de afgestudeerden omhoog krikken.

Uit divers onderzoek, onder meer van de VDAB, blijkt dat de tewerkstellingsmogelijkheden van schoolverlaters met een bouwdiploma bij de hoogste in heel Vlaanderen zijn. Toch kan het aantal en de kwaliteit van de bouwafgestudeerden beter. Bouwunie pleit voor gerichte maatregelen om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt zo klein mogelijk te maken, onder meer via de hervorming van het secundair onderwijs waarin de bouwsector zeker ook haar zeg moet hebben.

Het aantal jongeren uit het TSO of BSO die kiezen voor een bouwopleiding kende vorig schooljaar een lichte groei, hiermee is de dalende trend van de voorbije jaren stopgezet. Het studiegebied hout blijft de aantrekkelijkste opleiding uit het bouwonderwijs en representeert inmiddels al 59% van de leerlingen. Ook de nieuwe richtingen die zich focussen op duurzaam bouwen doen het goed.

Toch komen niet alle afgestudeerden in de bouwsector terecht, ondanks de goede tewerkstellingskansen. Er is dus nood aan een verdere promotie van het TSO/BSO en specifiek de bouw- en houtopleidingen. Dit gebeurt best al van in het basisonderwijs. Het bouwonderwijs in Vlaanderen zou van een excellent niveau moeten worden. Op al het goede moeten we verder bouwen, de knelpunten moeten we gericht en verstandig oplossen. Iets wat in de nieuwe Vlaamse regering en met de geplande onderwijshervormingen zou aangepakt moeten worden. (Bouwunie/AB)

Postcode

Onze partners