Problemen rond een bouwgeschil? De Verzoeningscommissie Bouw brengt raad

18/02/15 om 16:48 - Bijgewerkt om 16:48

Als particuliere bouwheer kun je technische bouwgeschillen aanhangig maken bij de Verzoeningscommissie Bouw.

Problemen rond een bouwgeschil? De Verzoeningscommissie Bouw brengt raad

© Thinkstock

Die commissie werd door de Confederatie Bouw, de Bouwunie, Test-Aankoop en Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen in het leven geroepen om deze geschillen, die voor een rechtbank soms jarenlang aanslepen en bijzonder duur kunnen uitvallen, op een snelle, objectieve - en voor alle partijen bindende - manier te beslechten.

De commissie organiseert een zitting waarbij ze op basis van het dossier en de uiteenzetting van de partijen, een deskundige-bemiddelaar aanstelt met de beste technische kennis van het probleem in kwestie. Hij brengt een bezoek ter plaatse en poogt beide partijen te verzoenen. Slaagt hij daar niet in, dan stelt hij een technisch verslag op dat doorslaggevend kan zijn wanneer partijen alsnog beslissen naar de rechtbank te stappen.

De dossierkosten (bezoek ter plekke, proces-verbaal van verzoening of technisch bindend verslag) bedragen 200 euro per partij. Voor bijkomende opzoekingen moet de deskundige eerst een bestek voorleggen.

www.bouwverzoening.be

Postcode

Onze partners