Hoe stelt u een bestelbon op?

16/02/11 om 12:25 - Bijgewerkt om 12:25

Bron: Ik Ga Bouwen

Het opstellen van een bestelbon verloopt volgens bepaalde regels

De bestelbon moet in het bijzonder de volgende gegevens bevatten:

- de coördinaten van de betrokken partijen;
- de datum waarop de werken van start gaan;
- de totale kostprijs van de werken (excl. btw, btw, incl. btw);
- de uitvoeringstermijn in aantal werkdagen;
- de manier waarop eventuele wijzigingen of bijkomende werken worden verrekend;
- de vervaldata voor de facturen van de aannemer in functie van de vordering van de werken;
- de eventuele boetes in geval va n vertragingen bij de aannemer;
- de betalingsmodaliteiten (voorschot, betalingstermijn, verwijlinteresten, ...);
- een lijst van alle stukken die aan het contract werden toegevoegd;
- een overzicht van de prijzen van de weerhouden aannemer.


Cédric Bourgois

Postcode

Onze partners