Eric Cloes
Eric Cloes
Eric Cloes is hoofdredacteur van Ik ga Bouwen.
Opinie

23/02/17 om 09:56 - Bijgewerkt om 09:56

De notaris, uw vertrouwenspersoon

Notarissen krijgen steeds vaker de functie van vertrouwenspersoon, aldus Ik Ga Bouwen-hoofdredacteur Eric Cloes. Architecten zouden zich volgens hem mogen laten inspireren door die bijzondere functie.

De notaris, uw vertrouwenspersoon

© Getty Images/iStockphoto

In 2015 mochten de Belgische notarissen maar liefst 100.000 raadplegingen inschrijven. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN). Naast de 925.000 officiële aktes die in datzelfde jaar ondertekend werden, besteden notarissen dus ook een deel van hun tijd met het adviseren en informeren. De belangrijkste eigenschappen die worden onderstreept zijn zijn beschikbaarheid, zijn rol als vertrouwenspersoon en zijn kennis van de meest recente officiële teksten.

Delen

'De verschillende ordes van architecten zouden zich moeten laten inspireren door het statuut van vertrouwenspersoon van de notaris'

Hiermee wordt de notaris nogmaals bevestigd in zijn statuut van vertrouwenspersoon die soms alleen maar wordt geraadpleegd voor een vraag of advies. Een mooi voorbeeld van diversifiëring waar architecten wat van kunnen opsteken. De verschillende ordes van architecten - en al hun leden - zouden zich hierdoor moeten laten inspireren om hun rol te herdefiniëren en een groots communicatieplan op te zetten naar het publiek en de bedrijven toe. De ruime kennis van architecten in hun specifiek domein zijn immers even pertinent als die van notarissen of artsen.

De tijd nemen om te luisteren en een antwoord te geven op de talrijke vragen van bouwheren die niet meer weten wat te doen door de snelle evolutie van de regels die onze bouwomgeving bepalen: dat is een nobele taak waar architecten wat meer aandacht aan zouden moeten besteden. Iedereen zou er baat bij vinden. Ook zij.

Postcode

Onze partners