BRUSSELSE EPB ONDER DE LOEP

16/02/11 om 12:56 - Bijgewerkt om 12:56

Bron: Ik Ga Bouwen

De theorie en praktijk rond de energieprestatieregelgeving in Brussel doorgelicht.

De energieprestatieregelgeving of kortweg EPB is een hot item. De Brusselse regels en praktijk op een rijtje.

1. De regels

Sinds 1 juli 2008 mag de K-waarde van nieuwbouw niet meer hoger liggen dan 40. De waarden Umax werden ook herzien. De Brusselse Emax (die overeenkomt met de Waalse Ew) is vastgesteld op 90. Vanaf 2 juli 2011 zal deze waarde geplafonneerd worden op 70.

Als ventilatie in nieuwbouw en in gebouwen die als woonruimten worden ingericht, moet een efficiënt systeem voor de aanvoer van lucht in leefruimten en de afvoer van vervuilde lucht uit dienstruimten worden voorzien. De Brusselse norm omvat ook eisen voor het vermogen van branders, de warmte-isolering van leidingen, de spreiding van warmte, koude en lucht, oververhitting ...

2. In de praktijk


Sinds juli 2008 moet voor elk project een EPB-verantwoordelijke worden aangesteld en moet een EPB-voorstel aan de stedenbouwkundige vergunning worden toegevoegd. Dat voorstel somt alle maatregelen op die werden genomen met het oog op het energieverbruik.

Een week voor het begin van de werken moet bij de gemeente een startverklaring worden ingediend. Die moet stipuleren dat de K- en E-waarden werden berekend en ter inzage liggen (maar de berekening zelf moet niet in het document worden opgenomen). Op het einde van de werken moet een EPB-aangifte worden gedaan en moet de eindberekening van de gedeclareerde K- en E-waarden worden vermeld. Wie de procedure of de EPB-norm niet respecteert, kan een administratieve boete of strafrechtelijke sancties krijgen.


In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bij verkoop of verhuur van nieuwe gebouwen waarvan de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend na 1 juli 2008, reeds een certificaat vereist. In de loop van 2011 zal het energieprestatiecertificaat ook verplicht worden voor alle andere vastgoedtransacties (verkoop of verhuur).
Sinds juli 2009 zijn alle nieuwbouwconstructies waarvan het E-peil de vereiste Emax overschrijdt, gesanctioneerd worden met een administratieve boete en zal in hun EPB-certificaat vermeld worden dat het gebouw niet voldoet aan de reglementering.

Voor meer informatie:

www.ibgebim.be. Het BIM heeft ook een vademecum uitgegeven waarin alle voorwaarden en eisen rond de EPB regelgeving opgenomen zijn.

Postcode

Onze partners