'Wij pleiten voor een structurele verandering van het energiebeleid'

01/03/15 om 09:27 - Bijgewerkt om 09:27

Tijdens Batibouw geeft Eric Cloes, hoofdredacteur van 'Ik ga bouwen & verbouwen', elke dag zijn visie op de bouwsector.

'Wij pleiten voor een structurele verandering van het energiebeleid'

© iStock

EPB wekt (nog steeds) discussie

De recentste uitval van de voorzitter van het 'Front wallon des architectes' is koren op de molen van de tegenstanders van de EPB. Hij publiceerde de evolutie van de cijfers van alle CO2-uitstoot ter wereld, en toont daarmee aan dat alle inspanningen in België onze CO2-uitstoot tussen 2002 en 2012 slechts zouden hebben verminderd met 8 miljoen ton, ofwel een vermindering van 0,0023% op de totale wereldproductie, terwijl die productie zelf over dezelfde periode 17,31% is toegenomen.

Uit die cijfers blijkt dat de maatregelen die tot vandaag werden genomen, niet tot het verwachte resultaat hebben geleid. Volgens ons lijkt het dan ook verstandiger om na te denken over de energieprestatieregelgeving voor bouwers in termen van een globale verbetering van ons patrimonium en een vermindering van onze energieafhankelijkheid, eerder dan in termen van de impact op het wereldklimaat.

We pleiten dan ook voor een herziening van het beleid en politieke maatregelen die beter zijn afgestemd op de dagelijkse bezorgdheid van de burgers. Er kunnen snel structurele maatregelen worden genomen, zoals het toegankelijker maken van hypothecaire kredieten en het ondersteunen van een redelijk energieniveau voor alle woningen. Door meer mensen in staat te stellen om een huis te bouwen of te renoveren, zouden we voor een heropleving van de sector kunnen zorgen, en zo ook grote segmenten van onze economie een boost kunnen geven door, onrechtstreeks, onze bijdrage aan de klimaatopwarming te verkleinen.

Eric Cloes

Hoofdredacteur

Postcode

Onze partners