'Hernieuwbare energie heeft hoger rendement dan spaarboekje'

25/02/16 om 09:21 - Bijgewerkt om 09:20

U heeft het ontgetwijfeld al aan de pomp gemerkt: de prijzen voor olie zijn historisch laag. Heeft het vandaag dan nog wel zin om te investeren in een verwarming die gebruikmaakt van hernieuwbare energiebronnen?

'Hernieuwbare energie heeft hoger rendement dan spaarboekje'

© Thinkstock

Waar twee jaar geleden een vat Brent voor 114 dollar verhandelde werd, zakte de prijs intussen terug tot 30 dollar. Meteen het laagste niveau sinds 2003. Dat laat zich ook op de Belgische markt voelen: de voorbije twee jaar reduceerde de prijs tot de helft om op 1 januari te zakken tot 0,4216 euro per liter.

Cadeau voor stookoliegebruikers

"We zien de lage prijs voor fossiele brandstoffen als een extra cadeau voor alle stookoliegebruikers", opent Willem Voets, general manager van Informazout, het kennis- en informatiecentrum voor mazout. "Het blijft echter koffiedik kijken hoe lang deze lage prijzen zullen aanhouden. Er is sprake van een terugschroeven van de productie om de overschotten die er zijn te kunnen compenseren. Maar anderzijds heeft Iran nu toegang gekregen tot de oliemarkt en wil het zich er een plaats in veroveren."

"Schommelingen zijn onvermijdelijk, maar of de gunstige tarieven jaren zullen aanhouden is moeilijk te voorspellen. Daarom zetten we met onze sector hard in om verwarmen met stookolie zo economisch en zo ecologisch mogelijk te maken. Met de condensatietechniek kan een 30 tot 40% energie bespaard worden ten opzichte van een oude ketel. Sedert 1 januari is bovendien het zwavelgehalte in stookolie strikter gereglementeerd. In plaats van 1.000 ppm zwaveldeeltjes mogen er voortaan slechts 50 ppm aanwezig zijn. Dit resulteert in een lagere milieu-impact, minder afzettingen in de ketel en een efficiëntere en schonere verbranding."

"Hernieuwbare energie en stookolie kunnen ook perfect complementair werken. Installaties die werken op zonnekracht of warmtepompen kunnen in koudere periodes soms onvoldoende warmte creëren. Dankzij de moderne condensatietechniek kan dat gekoppeld worden aan verwarming op basis van stookolie, zodat een comfortabele warmte te allen tijde gegarandeerd is. Of de investering in hernieuwbare energie dan opweegt, hangt af van geval tot geval. Er is bijvoorbeeld een duidelijk verschil tussen nieuwbouw en renovatie. Energie en warmte moeten in de eerste plaats betaalbaar zijn."

Elke woning een kleine energiecentrale

Ecobuild.brussels ziet het anders. Deze organisatie clustert alles rond duurzame bouw en renovatie in Brussel en gelooft in de nood aan hernieuwbare energie. Cluster coördinator Emmanuel Malfeyt: "De lagere olieprijzen laten zich voornamelijk voelen in een verhoogde koopkracht. De Belg moet net van dit moment profiteren om te investeren in hernieuwbare energie, om te investeren in zijn toekomst. Stookolie mag dan wel minder kosten, de prijs van elektriciteit blijft vandaag torenhoog en dat zal niet gauw veranderen. Met de inzet van hernieuwbare energiebronnen kunnen we evolueren naar een model waarin elke woning apart een kleine energiecentrale vormt. Iedereen produceert energie, iedereen maakt deel uit van een groter geheel. Het is aan de overheid om het goede klimaat voor investeringen in energiezuinigheid en hernieuwbare energie te stimuleren aan de hand van premies."

"Op vlak van energieneutrale nieuwbouwprojecten doen we het bijvoorbeeld al bijzonder goed. Brussel mag zich vandaag wereldwijd koploper noemen in passiefbouw. We realiseerden hier voor meer dan 1 miljoen m² aan woningen die aan de passiefstandaard voldoen. We mogen nu niet op onze lauweren rusten maar moeten die expertise uitbouwen en exporteren en ook verder gaan toepassen op renovatieprojecten, waar wel nog een inhaalbeweging moet volgen. Investeren in hernieuwbare energie zal immers altijd renderen en meer opleveren dan een spaarboekje vandaag kan beloven." Ecobuild.brussels zal op Batibouw verschillende conferenties organiseren rond duurzaam bouwen. Het volledige programma is terug te vinden op de website.(VC)

Lees meer over:

Postcode

Onze partners